Opis technologii używanej przez NFC 4 Mobile S.A.


NFC4Mobile w swoich rozwiązaniach używa standardowo technologii, w której telefon używany jest jako pasywne urządzenie imitujące w pełni kartę plastikową MIFARE. Karta umieszczona w telefonie posiada te same właściwości dotyczące identyfikacji, kontroli oraz współpracy z czytnikami/kasownikami i punktami obsługi jak karta.
Obecnie w obiegu najczęściej używane są karty MIFARE, jako element systemu dostępowego lub transportowego, przykładowo w formie biletów komunikacji miejskiej, kart klubowych. NFC4Mobile wdraża systemy kart kibica klubów sportowych i okresowe bilety komunikacji miejskiej zlokalizowane na kartach MIFARE, niejednokrotnie wyposażone w elektroniczną portmonetkę.