Schemat rozwiązania:

_________________________________________________________________________

Umieszczanie obrazów poszczególnych kart MIFARE w bezpiecznym elemencie w karcie SIM (SE - Secure Element), pozwala w wybranym momencie  wywołanie przez aplikację na telefonie (np.. My Wallet)  jednej karty którą emuluje moduł NFC, poprzez wierne naśladownictwo.