Słownik


Agregator  -    Podmiot odpowiedzialny za stworzenie i rozwój infrastruktury Informatycznej umożliwiającej udostępnienie usług związanych z funkcjonalnościami NFC dla partnerów biznesowych (Kontrahentów) posiadających takie funkcjonalności lub zamierzających uruchomić je w formie kart plastikowych, a zainteresowanych uruchomieniem ich w aparatach telefonicznych. Podmiotem takim jest NFC4Mobile.


CRM -    CRM (ang. customer relationship management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.


Karta SIM NFC  -      Karta SIM umożliwiająca korzystanie z technologii NFC przez Abonentów, pozostająca własnością operatora telekomunikacyjnego


MIFARE -    Bezdotykowy standard karty opracowany przez firmę Philips (aktualnie NXP Semiconductors) w 1994 (Mifare Standard 1k). W 1997 opublikowano standard Mifare Pro, w którym karta jest wyposażona w mikroprocesor z koprocesorem szyfrującym algorytmem 3DES.      


NFC -    ang. Near Field Communication jest krótko zasięgowym, wysoko częstotliwościowym i radiowym standardem komunikacji, który umożliwia bezprzewodową wymianę danych na odległość nie większą niż 10 cm. Technologia NFC stanowi rozszerzenie ISO/IEC 14443, czyli karty zbliżeniowej. Urządzenia z NFC mogą komunikować się z urządzeniami w standardzie ISO/IEC 14443 oraz z tymi z NFC


TAG NFC -    Naklejka lub brelok posiadający moduł NFC umożliwiający uruchamianie poleceń, skrótów czy makr na obsługujących je Telefonach NFC. Mogą być tylko do odczytu, wyposażone w fabryczny numer seryjny przypisany, który jest używany jako klucz do bazy danych, lub mogą być używane do odczytu / zapisu, gdzie dane specyficzne dla obiektu można zapisać używając dedykowanego oprogramowania. TAGI NFC mogą być jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu, „puste pola" mogą być zapisane jednokrotnie ukrywając np. kod produktu link lub zaszyfrowaną wiadomość.


Telefon NFC -    Aparat telefoniczny przeznaczony do użytku na potrzeby telefonii komórkowej, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sprzętu Telekomunikacyjnego obowiązującymi w Sieci operatora telekom oraz wynikającymi z przepisów prawa, umożliwiający korzystanie z NFC


TSM -    (ang. Trusted Service Manager) System umożliwiający personalizację i zdalne zarządzanie aplikacjami NFC


ZTM -    Zarząd Transportu Miejskiego