Wstęp


Rozwój nowoczesnych technologii tworzy skuteczne i powszechne narzędzia usług związanych z kryptografią i funkcjonalnościami NFC/MIFARE.
NFC4Mobile realizuje projekty, których celem jest wdrożenie usług zwiększających funkcjonalność urządzeń mobilnych.
Spółka NFC4Mobile jest właścicielem rozwiązań technologicznych pozwalających na wdrożenie emulacji  plastikowych kart abonamentowych (karta miejska, karta kibica, karty lojalnościowe …) w urządzeniu mobilnym.
NFC4Mobile pełni rolę integratora technologicznego (Agregatora), którego rolą jest połączenie Dostawców usług (np. ZTM) z Użytkownikami (np. Pasażerami) poprzez jego Operatora (np. T-Mobile) tak aby zapewnić mu bezpieczeństwo informacji (kluczy i sekretów umieszczonych na karcie MIFARE – np. karcie ZTM),  połączony z komfortem użytkowania ( płatność przez portal internetowy, lub funkcjonalność portmonetki).
Zespół pracowników i współpracowników NFC4Mobile, posiadający unikalne doświadczenie, wypracował i wdraża autorskie rozwiązania technologiczno-komunikacyjne.
Rozwiązania te są innowacyjne i mogą być podstawą do ubiegania się o fundusze unijne.
Technologie oparte na NFC mają obecnie wysoki priorytet dla operatorów telekomunikacyjnych ze względu na szybko rosnącą ilość telefonów obsługujących NFC.


 
Opis technologii używanej przez NFC 4 Mobile S.A.


NFC4Mobile w swoich rozwiązaniach używa standardowo technologii, w której telefon używany jest jako pasywne urządzenie imitujące w pełni kartę plastikową MIFARE. Karta umieszczona w telefonie posiada te same właściwości dotyczące identyfikacji, kontroli oraz współpracy z czytnikami/kasownikami i punktami obsługi jak karta.
Obecnie w obiegu najczęściej używane są karty MIFARE, jako element systemu dostępowego lub transportowego, przykładowo w formie biletów komunikacji miejskiej, kart klubowych. NFC4Mobile wdraża systemy kart kibica klubów sportowych i okresowe bilety komunikacji miejskiej zlokalizowane na kartach MIFARE, niejednokrotnie wyposażone w elektroniczną portmonetkę.Schemat rozwiązania:

_________________________________________________________________________

Umieszczanie obrazów poszczególnych kart MIFARE w bezpiecznym elemencie w karcie SIM (SE - Secure Element), pozwala w wybranym momencie  wywołanie przez aplikację na telefonie (np.. My Wallet)  jednej karty którą emuluje moduł NFC, poprzez wierne naśladownictwo.Metody realizacji usługiObecny model realizacji usługi wspólnie z operatorami telefonii komórkowej.
Operator komórkowy, pełni rolę dostawcy SE w SIM.
Łączność z SE poprzez TSM operatora telekomunikacyjnego (Plus, T-Mobile, Orange….)

Model realizacji usługi w oparciu o SE wbudowany w płytkę telefonu.
Producent telefonów pełni rolę dostawcy SE., w którego gestii jest także TSM.
Obecnie w dostarczanych aparatach, na życzenie operatorów, SE jest zablokowany.
Łączność z SE poprzez możliwe połączenia internetowe ( np.. WiFi)

Model realizacji usługi w oparciu o SE wbudowany w pamięć microSD.
NFC4Mobile jest dostarczycielem SE i zarządzającym TSM.
Łączność z SE poprzez możliwe połączenia internetowe ( WiFi, DATA itp.. )Słownik


Agregator  -    Podmiot odpowiedzialny za stworzenie i rozwój infrastruktury Informatycznej umożliwiającej udostępnienie usług związanych z funkcjonalnościami NFC dla partnerów biznesowych (Kontrahentów) posiadających takie funkcjonalności lub zamierzających uruchomić je w formie kart plastikowych, a zainteresowanych uruchomieniem ich w aparatach telefonicznych. Podmiotem takim jest NFC4Mobile.


CRM -    CRM (ang. customer relationship management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.


Karta SIM NFC  -      Karta SIM umożliwiająca korzystanie z technologii NFC przez Abonentów, pozostająca własnością operatora telekomunikacyjnego


MIFARE -    Bezdotykowy standard karty opracowany przez firmę Philips (aktualnie NXP Semiconductors) w 1994 (Mifare Standard 1k). W 1997 opublikowano standard Mifare Pro, w którym karta jest wyposażona w mikroprocesor z koprocesorem szyfrującym algorytmem 3DES.      


NFC -    ang. Near Field Communication jest krótko zasięgowym, wysoko częstotliwościowym i radiowym standardem komunikacji, który umożliwia bezprzewodową wymianę danych na odległość nie większą niż 10 cm. Technologia NFC stanowi rozszerzenie ISO/IEC 14443, czyli karty zbliżeniowej. Urządzenia z NFC mogą komunikować się z urządzeniami w standardzie ISO/IEC 14443 oraz z tymi z NFC


TAG NFC -    Naklejka lub brelok posiadający moduł NFC umożliwiający uruchamianie poleceń, skrótów czy makr na obsługujących je Telefonach NFC. Mogą być tylko do odczytu, wyposażone w fabryczny numer seryjny przypisany, który jest używany jako klucz do bazy danych, lub mogą być używane do odczytu / zapisu, gdzie dane specyficzne dla obiektu można zapisać używając dedykowanego oprogramowania. TAGI NFC mogą być jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu, „puste pola" mogą być zapisane jednokrotnie ukrywając np. kod produktu link lub zaszyfrowaną wiadomość.


Telefon NFC -    Aparat telefoniczny przeznaczony do użytku na potrzeby telefonii komórkowej, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sprzętu Telekomunikacyjnego obowiązującymi w Sieci operatora telekom oraz wynikającymi z przepisów prawa, umożliwiający korzystanie z NFC


TSM -    (ang. Trusted Service Manager) System umożliwiający personalizację i zdalne zarządzanie aplikacjami NFC


ZTM -    Zarząd Transportu Miejskiego